Klaas van Egmond

Klaas van Egmond is (emeritus) hoogleraar milieukunde en duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht.
Naast de natuurwetenschappelijke kanten van het milieuvraagstuk houdt hij zich bezig met de financieel-economische
en sociaal-culturele aspecten van het duurzaamheidsvraagstuk.
zie ook www.klaasvanegmond.nl
 
 

image