Marien van den Boom

Marien van den Boom is religiewetenschapper en gespecialiseerd in de symboliek en fenomenologie van Aziatische culturen en religies. Hij doceerde godsdienstwetenschap in Amsterdam en Brussel. In de afgelopen jaren begeleidde hij onderzoeksprojecten op het terrein van  cultuur, religie en economische ontwikkeling in Azië. Zijn belangstelling gaat uit naar de betekenis van muziek voor spiritualiteit, zingeving en dialoog in de moderne samenleving. “Muziek” –zo stelt hij-  “gaat aan eigen cultuur en context voorbij en betreedt een onbegrensde ruimte. Wanneer dat wat er toe doet, niet enkel in woorden te vangen is, neemt de muziek het over. Misschien wel is het geheimenis dat het menselijk bestaan omgeeft meer melodie dan tekst.”

image