Passie Projecten - Zin in Zingen
facebook youtube divider zoeken agenda winkelmandje

Weihnachts Oratorium 21 december 2024 - Dominicuskerk Amsterdam

30 november-21 december 2024

  • Traditie vol vernieuwing!!
  • We gaan meer koordelen zingen en een extra Driekoningen-cantate .
  • 9.30- ca.18.30 oefendag en uitvoering

CANTATES 1 en 2: koordelen, 3, K65-nieuw, 5, en 6: geheel
concert 21 dec 16.00-18.30

Koorrepetities op 30 nov en 14 dec
Vroegboeking €77,- tot 25 okt., daarna €86,-

Downloads

Het Weihnachts Oratorium van Bach bestaat uit zes cantates. Oorspronkelijk was het bedoeld voor zes liturgische plechtigheden tijdens de twaalf heilige nachten. De teksten van de cantates komen uit de evangelieteksten van Mattheus en Lucas.

Dit jaar zingen we:
Cantate 1 (koordelen): Eerste Kerstdag
Cantate 2 (koordelen): Tweede Kerstdag: de cantate van de herders in het veld
Cantate 3: Derde Kerstdag: de herders - dankbaarheid aanbidding
Cantate 65: Driekoningen
Cantate 5: Eerste zondag na nieuwjaar
Cantate 6: De wijzen bij Herodes

Meer achtergrondinformatie over deze afzonderlijke cantates:

Cantate 1 - Eerste Kerstdag
Deze eerste cantate Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage is geschreven voor Eerste Kerstdag. Met een ferme inleiding door de pauken is de toon gezet: dit wordt een feestdag van Godswege. Alles staat klaar voor een jubelend begin: de komst van het kind dat heil zal brengen. Dit eerste deel van het oratorium beschrijft de tocht die Jozef en Maria naar Bethlehem maakten om te voldoen aan het gebod van Keizer Augustus dat een ieder naar zijn eigen stad moest gaan voor inschrijving in de burgerlijke stand.

Cantate 2 - Tweede Kerstdag - herders in het veld
Door velen wordt deze cantate als de mooiste en belangrijkste van de zes beschouwd. Het is de cantate van de herders. Het begint met de instrumentale pastorale (= herdersspel) en daarna zitten we ineens midden in het kerstverhaal: vrolijke herders op weg naar het kind en daarna komt het `Kindelwiegen` in de stal. Het koraal `Schaut hin, dort liegt in finstern Stall` is in een lage ligging geschreven om de nederigheid uit te drukken.
In het slotkoraal `Wir singen dir in deinem Heer` gebruikt Bach dezelfde melodie, alleen vijf tonen hoger om uiting te geven aan de stralende verheerlijking.

Cantate 3 - Derde kerstdag - de herders - dankbaarheid
Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen is geschreven voor Derde Kerstdag. Hierin wordt het bezoek van de herders aan Jezus beschreven. In deze cantate staat vooral de dankbaarheid centraal. Deel drie opent met een door pauken en trompetten begeleid koor, dat de koning van de hemel om verontschuldiging vraagt voor de -in vergelijking met de hemelse koren- stamelende tonen die als dank voor al het goede op aarde worden gezongen. Later wordt in het recitatief van de bas en het koraal opnieuw de dank bezongen voor alles wat God heeft gedaan. Sopraan en bas zingen vervolgens, begeleid door oboe d’amores, in een dansant duet dat Gods mededogen ons troost en ons vrij maakt. De alt, als stemsoort symbool voor Maria, zingt in een milde, als wiegelied getoonzette aria en begeleid door een expressieve vioolsolo, hoe het goddelijk wonder in haar hart wordt gesloten. Het derde deel wordt afgesloten met een herhaling van het koor Herrscher des Himmels.

Cantate 5 - Eerste zondag na nieuwjaar
In 1734/35 was er geen zondag tussen Kerst en Oud en Nieuw, maar wel tussen Oud en Nieuw en Driekoningen. In deze cantate zijn de drie wijzen uit het oosten in Jeruzalem bij Herodes; dit deel vertelt over het licht dat de wijzen gezien hebben. De instrumentatie is beperkt vergeleken bij de andere cantates. Accenten op Ehre, Lob en Dank. Het verhaal verplaatst zich van het evangelie van Lucas naar het evangelie van Mattheus. De drie wijzen komen aan in Jeruzalem. Unaniem (homofoon) vragen de wijzen waar ze Jezus kunnen vinden: Wo? De vraag blijft in de lucht hangen. Maria antwoordt dat je Jezus in je hart kunt vinden. Vervolgens zegt de een na de ander Zijn ster gezien te hebben. Maria reageert met een beschouwing over het goddelijke licht.

Cantate 6 - Driekoningen
Cantate 6 begint, als de koningen zonder argwaan bij Herodes op bezoek zijn. Maar Herodes speelt meteen zijn achterbakse rol als wolf in schaapskleren. De koningen volgen de ster en eren het kind en keren niet terug naar Herodes. Zij herkennen het kwaad in Herodes. En wij zangers, kerkgangers maken deze reis van de koningen innerlijk mee: we zien het thema dat door alle passies en cantates een rol speelt: de ziel die zich verenigt met Jezus, (of de geest of wat je daar wilt invullen). Geen vijand kan mij meer deren. De angst is overwonnen, het kwaad is overwonnen. Bij die triomf past trompetgeschal.


Over het deelnemerstarief:
Vroegboeking €77,- tot 25 okt., daarna wordt het €86,-

Luisteraars:
De deuren voor luisteraars gaan open om 15.30u.
Voor meer zitcomfort op de harde kerkbankjes raden we aan een kussentje mee te nemen om op te zitten.
Let op: Luisterkaarten zijn in de voorverkoop (€25,-) voordeliger dan aan de kassa (€28,-).


Soort: Meezingconcerten
Periode: zat. 30-11, 14-12, concert 21 dec 2024
Tijden: 10.00-18.30 - concert 16.00-18.30
Bijzonderheden: Koorrepetities 30 nov en 14 dec
Prijs: Vroegboeking €77,- tot 25 okt., daarna €86,- (aanbetaling mogelijk)
Leiding: Madeleine Ingenhousz
Niveau: ♪♪ - ♪♪♪♪
Locatie: Dominicuskerk
Spuistraat 12
1012 TS Amsterdam
Locatie studiedag: Parnassos
Kruisstraat 201
3581 GK Utrecht

Dagindeling
zaterdag 21 dec voorlopige planning
Dominicuskerk, Amsterdam
9.00- 9.30 aankomst deelnemers
9.30- 12.00 koorrepetitie orkest komt erbij
12.00- 12.30 lunchpauze
12.30- 14.00 koorrepetitie met orkest
14.00- 14.15 theepauze
14.15- 15.15 orkest met solisten - pauze voor koor buiten of binnen
15.30- 16.00 deuren open voor publiek
15.45- 16.00 tijd om koorplaats in te nemen
16.00- ca.18.30 Kort voorwoord + Uitvoering

Kleding boven: rood of groen boven- zwart onder
Kiest u liefst iets dat gemakkelijk zit en toch `netjes` is. Afhankelijk van het feest vinden wij een kleur erg leuk. Bv. voor Kerst: wat dacht u van effen groen of rood met een glitter accent? Grijs liever niet. Jacquet, zwart pak, lange zwarte jurk hoeft allemaal niet, U bepaalt zelf wat `netjes` is, maar ook lekker zit.

Eten en drinken
In de kerk is koffie en thee verkrijgbaar, eigen lunch meenemen kan, maar in de omgeving van de kerk zijn veel mogelijkheden om iets te eten.

Staan-zit schema voor alle zangers
Cantate I staan bij aanvang nr 1
zitten na nr 1
staan na nr 4 (let op: dat is een da capo-aria)
zitten na nr 5
staan na nr 8 (let op: dat is een da capo-aria)
Cantate II zitten bij aanvang nr 10 t/m 19
(blijf zitten bij koralen 12 en 17)
staan voor nr 20 t/m 23
Cantate III staan bij aanvang nr 24
zitten na nr 28
staan na nr 32
na nr 35: herhaling nr 24, daarna pauze
Cantate VI staan bij aanvang nr 54
zitten na nr 54
staan na nr 57
zitten na nr 59
staan na nr 63


Concert:
21 december 2024 16:00
Dominicuskerk, Spuistraat 12 Amsterdam

De keuze van cantates voor dit jaar is : 1, 2, 3, K65, 5, 6.
Doe mee aan de LIVE cursussen van jouw stem en facultatief aan andere stemmen!
Leuke uitdaging: kan ik mijn eigen stem zingen tegen de andere stemmen?
Uw buurman/vrouw op de uitvoeringsdag maakt u daarmee blij!

Wij moedigen vrouwen die normaliter alt zingen aan om ook eens naar de tenorpartij te kijken en luisteren, misschien is het wel een mooie uitdaging om die in te studeren!

De voorbereiding bestaat uit de volgende mogelijkheden:
  • 1 Repetities
  • 2 Bladmuziek
  • 3 Oefen-websites en apps

1. Repetities voor zangers: zat 30 nov en zat 14 dec 2024 in Parnassos, Kruisstraat 201, Utrecht
30/11/2024 10.00-12.00 koor T/S Parnassos zaal 207
30/11/2024 12.00-12.30 lunch pauze Parnassos zaal 207
30/11/2024 12.30-14.00 tutti SATB + koralen Parnassos zaal 207
30/11/2024 14.15-16.45 koor A/B (met kleine pauze) Parnassos zaal 207
14/12/2024 10.00-12.00 koor A/B Parnassos zaal 207
14/12/2024 12.00-12.30 lunch pauze Parnassos zaal 207
14/12/2024 12.30-14.00 tutti SATB + koralen Parnassos zaal 207
14/12/2024 14.15-16.45 koor T/S (met kleine pauze) Parnassos zaal 207

2. Bladmuziek
U zorgt zelf voor bladmuziek. We gebruiken de nieuwe uitgave van Peters (met de rode streep).

3. Oefen-websites en apps
Er zijn uitstekende ingezongen oefen-apps in de handel:
- De carus-app die je kunt aanschaffen voor tablet en smartphone: Ga naar Playstore en download Carus Music en kies het stuk en je stem. Afspeelbaar in langzamer tempo erg handig!
Kies jouw stem in Weihnachts Oratorium (€14,99) Je hoort naar keuze je stem ingespeeld bij de mooie opname en de partituur loopt mee met de muziek op je scherm!
- Een gratis midi bestand waarmee U zelfs de noten kunt mee lezen: www.koorpartijen.nl . volg de aanwijzingen, u kunt midi luisteren of zelfs luisteren en noten meelezen! Voor dat laatste moet u een programmaatje downloaden, zoals aldaar aangegeven onder "uitleg". kan snel en langzaam afgespeeld worden en
- website www.coria.nl helpt lastige plekken rustig instuderen! super behulpzaam
- website choralia enorme aanrader!!

Zie muziekwinkels

Dirigent: Madeleine Ingen Housz
Orkest: Capella Passionata
continuo: Jan van der Zanden
sopraan: AnnaJulia David

alt: Merel van Schie
tenor:
bas: Marijn Zwitserlood
Inleiding:
Dagcoördinator:Hieronder kunt u algemene reacties plaatsen. Voor vragen of opmerkingen graag contact met ons opnemen.
Ter beveiliging: vul in wat de kleur van gras is:

Luisterkaarten
Meezingkaarten
Informatie over tarief
image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image