Jerome Wehrens

Sinds 1992 ben ik bezig met ademhalingsoefeningen. Vanaf 2000 heb ik me tevens verdiept in allerlei vormen van Meditatie en bevorderen van lichaamsenergie (Qi). Bekende en krachtige methodes zijn bestudeerd waarbij zelfgenezing vaak centraal stond. Het inzicht dat ik inmiddels heb verkregen heeft mij verrijkt, rust gegeven, sterker en krachtiger gemaakt en zelfs mooier als mens. Kennis die ik graag wil delen en overbrengen zodat een ieder hier zijn voordeel mee kan doen.
Mijn vaardigheden en ervaring die ik sinds 1999 heb opgedaan als consultant, crisismanager en teamleider in de ICT en energie branche, hebben ervoor gezorgd dat ik als trainer en eigenaar bij B-MIND goed kan aansluiten bij deelnemers en cliënten. Mijn vermogens om de kern en de essentie te zien van beperkingen en blokkades, zorgen ervoor dat ik instaat ben om mensen gericht te helpen in ontwikkelings- en bewustwordingsprocessen.
Mijn benadering van Mindfulness en Meditatie is uniek en wordt door de cursisten hoog gewaardeerd. Wat mijn trainingen uniek maken? Ik zoek vaak naar wetenschappelijke verklaringen, naar de juiste en praktische vertalingen van oefeningen. Ik predik laagdrempeligheid en eenvoud. Oefeningen moeten te allen tijde te combineren zijn tijdens werk en privé leven. Verder beperk ik me niet tot losse oefeningen maar bied trainingen aan die volledig zijn en passend bij mijn cursisten. Goede begeleiding is belangrijk in het vinden van de juiste weg! De weg die voor iedereen anders is.

image