Passieprojecten in Corona tijd - vrijwillige bijdrage welkom
Passieprojecten schuwt innovatie niet. Hoe kunnen we zingen in deze tijd, waarin dat een heel lastig vraagstuk is. We slaan nieuwe wegen in om het instuderen via ZOOM mogelijk te maken en daarmee in kleiner verband een vorm te vinden waarin meezingconcerten binnen de Corona-regels en veiligheid toch mogelijk is. Daarom zijn voorlopig de meeste concerten in de grote Dominicus gepland. We hopen u zingend te ontmoeten. Met veel zorg voor uw veiligheid en gezondheid!

Anbi-status Het is gelukt !!!  Stichting PassieProjecten heeft ANBI-status. We voldoen aan alle voorwaarden voor een culturele ANBI.  Dus alle giften over 2021 zijn aftrekbaar, zelfs voor 125%.
Matthäus Passion in het nieuws

Arm en rijk
Al onze Zoom- activiteiten voor meezingprojecten zijn gratis, Wij willen dit juist in deze zware tijd voor iedereen toegankelijk maken. Maar ook wij willen onze solisten en dirigent graag betalen, Wij zijn hierin geheel afhankelijk van uw vrijwillige bijdragen! Ga naar de rode knop rechtsboven.

Maatregelen en veiligheid
We hebben heel grondig naar de veiligheid en richtlijnen van RIVM en Protestantse Kerken in Nederland gekeken. En vooral naar de ventilatierichtlijnen om in kerken een bepaalde tijd te mogen zingen, naast de 1,5 meter afstand. We passen ons aan aan de telkens wisselende maatregelen. Daarin zijn we bijzonder erkentelijk voor de samenwerking met de Dominicuskerk.

Onze leidraad
Wat ons drijft, is om met muziek en mensen zo te werken dat de verbinding voelbaar wordt, zo sterk dat je de tijd even vergeten kunt. De verbinding tussen jou en jezelf, jou en anderen, jou en muziek, jou en beweging, jou en je stem. Dat veelkleurige palet vind je terug in ons aanbod van activiteiten.

image