Fair Trade zingen

Fairtrade zingen is voor ons: anderen laten delen in het voorrecht, dat we met zo velen zulke mooie muziek samen zingen.

Giften voor Fairtrade zingen
Met de meezingconcerten willen we een bescheiden bijdrage leveren aan een project buiten onze grenzen.
Zo geven we handen en voeten aan de rijkdom die we beleven bij onze meezingconcerten.
De naam die we daar aan geven: fairtrade - zingen =
anderen laten delen in het voorrecht dat we met zo velen zulke mooie muziek samen zingen waarbij we de sterke onderlinge verbinding voelen door samen iets moois creëren. “Samenwerken” en “Verbinden” zien wij dan ook als mooie thema’s binnen de keuze voor de projecten die wij de komende periode een warm hart willen toedragen.
Derhalve ondersteunen wij via Femi (www.femi.org) samen met u de projecten van Assist (www.assist-india.org) in India. Deze organisatie gelooft sterk in de kracht van het bijeen brengen van kwetsbare gemeenschappen; door de onderlinge verbinding te leggen, maken zij de allerarmsten bewust en geven hen “een stem” waardoor zij hun positie kunnen versterken. Door samen te werken en de gemeenschap onderling te verbinden werken zij middels integrale ontwikkeling naar meer zelfstandigheid met als doel de levensomstandigheden op langere termijn duurzaam te verbeteren.

Daarom treft u bij de Meezingconcerten op het bestelformulier de keus aan:
"Klik hier om een vrijwillige bijdrage toe te voegen". U steunt deze projecten dan met 10,- euro. Dat gaat rechtstreeks als gift naar een van de projecten van Femi.
Inmiddels hebben we gezamenlijk de Projecten van Femi met meer dan €10.000 gesteund. Waarvoor veel dank aan alle ondersteunende zangers en luisteraars!
Dit ging in de loop der tijd o.m. naar de volgende projecten: