Passie Projecten - Zin in Zingen
linkedin facebook twitter divider nieuwsbrief divider zoeken agenda winkelmandje

Nieuwsbrief

U kunt zich via het onderstaande formulier inschrijven voor de nieuwsbrief.

Inschrijven
Uitschrijven21:16, 21 september 2014
The photographs bonelg to me, James G. Mundie. Only the last photograph was taken at NMHM. The rest come from Museum Vrolik (Amsterdam) and Museum Bleulandinum (Utrecht).Look for my new "Cabinet of Curiosities" website coming soon (www.mundieart.com/cabinet).
door: BAXr4b4dyzXn
Nieuwsbrief PassieProjecten - Decembergroet

image
Beste relatie van PassieProjecten,
 
Als deelnemer of anderszins betrokkene van PassieProjecten weet u waar wij voor staan: samen zingend -in meezingconcerten, stemexpressie of kooractiviteiten- betekenisvolle muziek tot leven brengen. Een doelstelling die breed gedragen wordt en waar volop behoefte aan is. Wij organiseren onze activiteiten graag en doen dat op een maatschappelijk betrokken manier, waarbij we uiteraard ook financieel gezond willen blijven. Dat laatste lukt ons goed, maar blijkt toch ook lastig in de praktijk. Exploitatiekosten die stijgen, prijzen voor onze activiteiten die we laag willen houden, investeringen die noodzakelijk zijn…

En dus benaderen we -net als in vorige jaren- al onze relaties, zangers en luisteraars, met het verzoek of u ons met een gift kunt bijstaan. Waarbij we u willen vragen om ons naar eigen inzicht en vermogen te steunen met een financiële bijdrage, zodat wij op de huidige manier onze projecten kunnen voortzetten.
 
U kunt ons ondersteunen op drie verschillende manieren, zoals hieronder uitgelegd.

Wij danken u nu al voor uw bijdrage, wensen u warme feestdagen en tot zings
Team Passieprojecten
We bieden drie opties voor uw giften:
 
1.

 
Een donatie van ieder bedrag lager dan € 250,- op de bankrekening van de Stichting PassieProjecten. Dit bedrag is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Gelieve over te maken op rekening IBAN: NL60 TRIO 0786 844140 van Stichting PassieProjecten o.v.v. “Bijdrage Kerst 2016”.
 
2. 
Een donatie ten bate van PassieProjecten via de IONA Stichting. Vanuit het oogpunt van administratie moet deze gift tenminste € 250,- bedragen. Deze gift is wèl aftrekbaar voor de belastingen. De IONA Stichting heeft de ANBI- cultuur  status. Wanneer u aan de voorwaarde voldoet, dat u minimaal 1% van uw verzamelinkomen aan ANBI’s schenkt, betaalt de fiscus royaal mee: uw gift is dan voor 125% aftrekbaar. Gelieve uw betaling over te maken op rekening IBAN: NL23 TRIO 0212 1898 40 van IONA Stichting o.v.v: “PassieProjecten 2016”.
   
Rekenvoorbeeld:  
 
Donatie               % Inkomstenbelasting     Aftrekbaar bedrag         Netto (dit kost u feitelijk)
€ 250,- 36,25% € 312,15 € 136,72
€ 250,- 42,00% € 312,15 € 118,75
€ 250,- 52,00% € 312,15 € 87,50
 
3.


 
"Vriend van PassieProjecten" In dit geval schenkt u vijf jaar lang ieder jaar een vast door u te kiezen bedrag, vastgelegd in een overeenkomst aan de IONA Stichting. Een notaris hebt u daarvoor niet meer nodig en de IONA Stichting zorgt ervoor dat uw schenking bij PassieProjecten terecht komt. Zie de website van de IONA Stichting voor meer informatie.